Vítame Vás na webových stránkach stavebnej spoločnosti ČENTÉŠ Slovakia, spol. s r.o., ktorá sa venuje výstavbe bytových a občianskych stavieb na území Slovenskej Republiky a Spolkovej republiky Nemecko, kde spoločnosť pôsobí  dlhodobo ako poddodávateľ stavebných prác pre svojho zakladajúceho spoločníka spoločnosť Georg Schenk GmbH & Co.KG,  Bauunternehmung, Siegelsdorfer Straße 55, 90768 Fürth-Burgfarrnbach.
Obchodní partneri: